Skip to content


Egyéni esetkezelés

A szociális munka során mind az egyéni esetkezelések, mind a csoportfoglalkozások alkalmával a segítő kapcsolat kialakítása az elsődleges. Központban a kliens áll, a fő cél pedig a kliens helyzetbe hozása, a problémái mellett, erőforrásai, lehetőségei felismerésének segítése, cselekvési terv készítése után, képessé tevés a problémák megoldására. A csoportmunka során a csoporttagok ismereteinek a bővítése, társas kapcsolataiknak fejlesztése mellett a csoportra, mint egységre tekintünk. A szociális munka esetmenedzseli a klienst a kezelések, szolgáltatások, ellátások között.

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(never shared)

or, reply to this post via trackback.