Skip to content


Gacsályi Pálma

2004-ben Debrecenben végeztem pszichológusként és angol szakfordítóként. Jelenleg mozgássérült emberekkel foglalkozom, akiket arra próbálok felkészíteni, hogy méltósággal, teljes értékű emberként, stigmák nélkül élhessenek ebben a társadalomban. Sokszor nem csak az „egészséges” emberek sztereotípiáival, hanem saját előítéleteikkel is meg kell küzdeniük. Munkám során arra a ma már egyre elfogadottabb álláspontra jutottam, hogy a problémákkal nem lehet csak az egyén szintjén foglalkozni, hiszen minden ember része valamilyen rendszernek, csoportnak, melyek alakítják őt.
2010-ben végeztem klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésben, ahol mélyebben megismerhettem a kognitív terápiás megközelítést. Az ember olyannak látja a világot, amilyennek azt gondolataival megteremti. A valóság érzelmeinkből és hiedelmeinkből épül fel, következésképp minden ember számára más, egyedi és egy kicsit mégis hasonló. Ez az elmélet sokat tanít az elfogadásról és arról is, hogy a probléma megoldása gondolataink vizsgálatával kezdődik.
2003-ban autogén tréning terapeutaként végeztem, jelenleg családterapeuta képzésben veszek részt.
Az Adelante alapítványhoz 2008-ban csatlakoztam. Talán azért is, hogy megtaláljam az utam, melyben olyan embereknek segíthetek, akik még keresik azt. Úgy gondolom, hogy a szenvedélybetegség, függőség kezelése egy közös út, döntés és felelősség kell, hogy legyen, amely nem ragadható ki társas és társadalmi közegből. Az útkeresés, a fejlődés egy lehetséges módjának tartom a művészet és a játék terápiás alkalmazását is.

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.