Skip to content


AFTER a TEGYEK-ben

AFTER

Az AFTER célzott és javallott prevenciós programunk az iskolai színtéren kívül éri el a 14-18 éves hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő, magas kockázatú csoportokban élő, szenvedélybetegséggel közvetve vagy közvetlenül érintett fiatalokat és szüleiket, nyílt csoport keretében, kéthetente pénteken a TEGYEK-ben. A nevelőszülői csoport három alkalommal valósult meg, azzal a céllal, hogy a nevelőszülőket segítsük  az addiktív problémák rendszerszintű megelőzésében, valamint a segítségnyújtás lehetőségeiben, módjaiban elérhetőségeiben. A rizikófaktorok, a szerhasználatra utaló jelek felismerése mellett nagy hangsúlyt fektettünk a család protektív tényezőire, belső erőforrásaira, tartalékaira, meglévő készségeire, erejére a csoportban.

A védelembe vett és a befogadó otthonban lévő fiatalok számára tartott csoport is a végéhez közeledik, melyben eddig a legális és illegális drogokról, azok hatásairól, használatuk következményeiről, a szenvedélybetegségek természetéről, a család a kortárshatás szerepéről, értékekről, normákról és szabályokról volt szó. Utolsó alkalom témakörei pedig a következőek lesznek: szórakozási szokások, “minőség vagy mennyiség”, tudatos fogyasztás.

Posted in rendezvények. Tagged with .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(never shared)

or, reply to this post via trackback.